iphongthuynet’s blog

https://iphongthuy.net/

Entries from 2019-05-18 to 1 day

Nháy mắt phải, giật mắt phải là điềm gì?

Nháy mắt phải, giật mắt phải là điềm gì? – Tự nhiên bạn thấy nháy mắt phải liên tục? Theo thuyết tâm linh, việc mắt phải, mắt trái giật liên tục hay máy môi đều là những hiện tượng có điềm báo.Giật mắt phải có điềm gì? · Nháy mắt phải theo…

Nháy mắt trái - Giật mắt trái (mắt trái giật) báo hiệu điềm gì

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là tốt hay xấu? - Nháy mắt trái - Giật mắt trái (mắt trái giật) báo hiệu điềm gì. Nếu bạn thường gặp phải hiện tượng mắt trái bị giật liên tục 1 cái, 2 cái hay nhiều cái thì hãy xem bài ...Nháy mắt trái – Giật…