iphongthuynet’s blog

https://iphongthuy.net/

nốt ruồi phú quý trên mặt phụ nữ nốt ruồi trên mặt nam nói lên điều gì

phong thủy nốt ruồi trên mặt phụ nữ

nốt ruồi xấu trên mặt phụ nữ

95 nốt ruồi trên mặt đàn bà

nốt ruồi phú quý trên mặt phụ nữ

nốt ruồi trên mặt nam nói lên điều gì

xem bói nốt ruồi trên mặt và toàn thân

nốt ruồi trên cổ

nốt ruồi xấu trên mặt phụ nữ 95 nốt ruồi trên mặt đàn bà

 

 

 

 

 

Lưu ý: Khi xem tướng nốt ruồi thì chỉ có hai màu đen huyề n và đỏ đậm như son tàu mới coi là quý, những màu khác, tạp sắc chủ về hung hiểm, phá hại.

 

Về vị trí xuất hiện, nói chung thì nốt ruồi nên hiện ở những bộ vị đó, nhất là phái đẹp nốt ruồi son hoặc mun có hình dạng vừa phải sẽ làm tăng thêm duyên dáng của nụ cười, ánh Mắt. Xuất hiện ở các bộ tĩnh vị, ví dụ như sống Mũi trán làm giảm mĩ quan khuôn mặt.